Wat is MOS?

Sint-Franciscus, een lagere en middelbare schoolcampus, gelegen vlakbij de Gentse haven snakt naar meer groene bewegingsruimte, rust en verbondenheid. Daarom willen deze scholen hun speelplaatsen omvormen tot groene oases.

De lagere school en de aangrenzende middelbare school willen de muren tussen de speelplaatsen letterlijk en figuurlijk slopen om een gezamenlijk groen domein te ontwikkelen. Hierbij worden een aantal kerndoelstellingen voorop geplaatst:

 • De speelplaats moet een ontmoetingsplek worden met…
  • Gezellige plekken waar leerlingen en personeel in het groen kunnen vertoeven tijdens de pauzes;
  • Een ruimte waar leerlingen les kunnen krijgen in de buitenlucht;
  • Met plekken waar leerlingen en personeel tot rust kunnen komen wanneer zij daar nood aan hebben;
 • Een speelplaats waarbij verbondenheid met de natuur centraal staat door…
  • Leerlingen in contact te brengen met natuurlijke (spel)elementen;
  • Groenzones aan te leggen, die ook gebruikt kunnen worden als educatief middel;
  • Leerlingen in contact te brengen met dieren op de speelplaats;
  • Te leren composteren waarbij ook afvalverwerking de nodige aandacht krijgt;
  • Een groot deel van de speelplaats te ontharden, zodat ook water opnieuw de bodem kan insijpelen.
 • Een speelplaats waarbij spel en beweging een belangrijk element vormen door…
  • De aanleg van avontuurlijke speelzones;
  • Ontwikkeling van sportterreinen;
  • Creëren van spelzones in het groen waar ook gezelschapsspelen kunnen gespeeld worden.
  • Ontwikkeling van een plek waar muziek en dans een kans krijgen tijdens de pauzes;
  • Fietszones en -stallingen, om duurzame mobiliteit te stimuleren.

Deze kerndoelstellingen passen tevens in het pedagogisch project, waarin we een ‘warme school’ willen zijn met zorg voor elkaar en voor de omgeving.  Wij hopen met dit project iets te kunnen realiseren waar zowel leerlingen, personeel, ouders als de gemeente Evergem baat bij zullen hebben.

Het MOS-team Sint-Franciscus Evergem