3de graad domein Economie

Als je kijkt naar de afstudeerrichtingen in de derde graad kan je heel goed de vier domeinen herkennen waar je je in de loop van je carrière op school kan in verfijnen: het domein taal en cultuur, het domein economie, het STEM domein en het domein humane.

Wie kiest voor het domein economie binnen het ASO-aanbod, kiest ook altijd voor een sterke tweede component. Ofwel kies je voor een uitgesproken taalcomponent in de richting Economie – Moderne talen, ofwel kies je voor een nadruk op het logisch-abstracte in de richting Economie – Wiskunde.

Wie kiest voor het domein economie binnen TSO krijgt het volle pond bedrijfseconomie: 10 uur per week ben je daarmee bezig.