3de graad domein Economie

Als je kijkt naar de afstudeerrichtingen in de derde graad kan je heel goed de vier domeinen herkennen waar je je in de loop van je carrière op school kan in verfijnen: het domein taal en cultuur, het domein economie, het STEM domein en het domein humane.

Wie binnen het domein economie kiest voor een domeinoverschrijdende richting, kiest ook altijd voor een sterke tweede component. Ofwel kies je voor een uitgesproken taalcomponent in de richting Economie – Moderne talen, ofwel kies je voor een nadruk op het logisch-abstracte in de richting Economie – Wiskunde.

Wie kiest voor een domeingebonden richting krijgt het volle pond bedrijfseconomie: 9 uur per week ben je daarmee bezig.

Vanaf 1 september 2023 heeft de modernisering het vijfde jaar bereikt. Dit houdt in dat er een aantal nieuwe vakken zijn of een aantal vakken meer of minder uren onderwezen worden. In onderstaande lessentabellen vind je enerzijds de vakken voor de leerlingen die op 1 september starten in het zesde jaar en daarnaast het overzicht voor wie schooljaar 2023-2024 in het vijfde jaar en vanaf schooljaar 2024-2025 in het zesde jaar start.

Wie in schooljaar 2023-2024 start in het zesde jaar volgt volgende vakken: