Inschrijven & digitaal infomoment 6 maart 2021

Indien u informatie wenst over de school of over de inschrijvingsprocedure, kan u telefonisch contact opnemen met het leerlingensecretariaat (09 253 71 76) of mailen naar

inschrijvingen@sfevergem.be

Vermeld steeds contactgegevens (naam van uw kind, leerjaar, studierichting, adres, telefoon, e-mailadres).

In de loop van januari ontvangt u dan een informatiefolder en een uitnodiging voor de digitale infonamiddag. De makkelijkste manier om alles te weten te komen over onze school je te informeren op onze digitale infonamiddag.

digitale infonamiddag op 6 maart 2021 van 13.30u. tot 17.00u.

U kan met uw kind de school verkennen, kennismaken met leerkrachten, de praktische organisatie bekijken, uitpluizen wat de beste studiekeuze is voor uw kind.

inschrijvingsprocedure 1A voor schooljaar 2021-2022

Je duidt St-Franciscus Evergem aan als school van je eerste keuze. Op de tweede plaats kan je de school van je tweede voorkeur aanduiden. Op welke dag of op welk uur je aanmeldt, is niet van belang zolang het binnen die periode gebeurt. Wil je hulp bij het aanmelden, neem dan contact op met de school (09 253 71 76). Broers, zussen, kinderen van personeel moeten ook digitaal aanmelden, maar krijgen voorrang om in te schrijven

schoolreglement / pedagogisch project

Schoolreglement Sint-Franciscus Evergem

Het pedagogisch project kan je terugvinden vanaf pagina 2 van het schoolreglement.