Centrum voor leerlingenbegeleiding

Het CLB … voor elke leerling, elke ouder, elke school …
Elke school in Vlaanderen werkt samen met een CLB. Voor deze school is dit het Vrij CLB regio Gent.

Wie is het CLB-team?

Ons team dat op deze school komt, bestaat uit een maatschappelijk werker, tevens clb-onthaler voor de school (nancy.colman@vclbgent.be, gsm 0490 64 26 15) en/of een pedagoog (anneleen.galle@vclbgent.be), een arts (annelien.vanlaere@vclbgent.be) en een verpleegkundige (Riet.Vandermeirsch@vclbgent.be).

Ons CLB-team kan je bereiken op volgend adres:
Halvemaanstraat 96
9040 St.-Amandsberg
tel. 09/277.84.00
secundair@vclbgent.be

Op donderdag kan je terecht bij
Nancy Colman
nancy.colman@vclbgent.be
0490 64 26 15

Wat is een CLB?

CLB staat voor Centrum voor Leerlingbegeleiding. Het CLB bestaat uit een team van medewerkers die, net als ouders en de school, streven naar het welzijn van kinderen en jongeren, op alle vlakken en in alle omstandigheden: hoe ze het op school doen, hoe ze zich voelen, en op vlak van gezondheid.

Waarom komt het CLB op school?

Veel vragen of zorgen die je als jongere of ouder hebt, kunnen jullie bespreken met een leerkracht of klastitularis, leerlingenbegeleider of directeur. Vinden jullie onvoldoende antwoord, of willen jullie de zorgen liever niet met iemand van de school bespreken, dan kunnen jullie rechtstreeks contact opnemen met het CLB. Vanaf 12 jaar mag je als leerling daar zelf over beslissen.
Om goed te kunnen samenwerken met iedereen, komen onze collega’s vaak op school.
Ook de school kan ons vragen om een begeleiding op te starten, maar we doen dit pas als de school haar zorg met jou als leerling heeft besproken.
We gebruiken alle gegevens die we in het kader van een begeleiding of tijdens de systematische contactmomenten verzamelen, in vertrouwen. We zijn gebonden aan de regels van het beroepsgeheim en de bescherming van de privacy.

Hoe werkt het CLB samen met een leerling?

Naargelang de vraag die we krijgen zullen we in gesprek gaan met de jongere, na akkoord van de jongere overleggen met de leerkrachten of leerlingenbegeleiding van de school, een test doen, … Kortom, we zoeken uit wat een jongere nodig heeft en geven advies over wat er op school of thuis kan helpen. We bespreken de onderzoeksgegevens op school in functie van wat de leerkracht nodig heeft om een leerling goed te begeleiden. We doen dit in samenspraak met jullie. Onze hulp is gratis.
Alle CLB-gegevens houden we bij in een dossier. Meer informatie over onze werking en jullie rechten vinden jullie op www.vclbgent.be of www.ond.vlaanderen.be/clb.

Met welke vragen kunnen jullie naar een CLB? Met vragen over:

– preventieve gezondheid: vb. inentingen, zicht, gehoor, groei en gewicht, …
– sociaal en emotioneel functioneren: vb. stress, pestproblemen, sociaal gedrag, …
– ontwikkelen en leren: vb. taal, lezen, schrijven, rekenen, huiswerk maken, …
– onderwijsloopbaan: vb. studiekeuze, spijbelen, een andere school kiezen, …

Wat moet en wat mag?

Ons uitgangspunt is dat we werken op vraag van ouders, leerlingen en school. We hebben echter ook wettelijk verplichte opdrachten zoals de systematische contactmomenten en de gezondheidsmaatregelen bij besmettelijke ziekten. We komen ook tussen wanneer leerlingen spijbelen of opgroeien in verontrustende situaties.