BYOD op SFE ‘Bring your own device’

Vanaf schooljaar 2021-2022 starten wij in het derde en vijfde jaar met een laptopproject BYOD – SFE ‘Bring your own device’. Die leerlingen brengen dan hun eigen laptop dagelijks mee naar school.

De sterke aanwezigheid van ICT in de nieuwe leerplannen maakt van permanente toegang tot ICT een noodzaak. Bovendien willen we dat leerlingen beschikken over een hedendaagse en performante ICT-infrastructuur, zowel thuis als op school. Op deze manier ontwikkelen onze leerlingen de nodige digitale vaardigheden om verder te studeren en om later op de arbeidsmarkt én in het dagelijks leven goed te kunnen functioneren.

We streven naar 100% leerwinst, niet naar 100% digitale lestijd. Schoolboeken blijven nodig. We gebruiken een laptop en digitale leermiddelen om het leerproces te versterken.

We gaan voor een uniform toestel dat onderstaande minimale specificaties heeft:

 • Schermgrootte bij voorkeur 13,6 inch;
 • Processor: minimum Pentium Quad Core of gelijkwaardig
 • Werkgeheugen: minimum 8GB;
 • Harde schijf: minimum 128GB SSD (geen HDD);
 • Minimum 4cell Batterij voor lange autonomie;
 • Windows 10 (minimum versie 1909);
 • Antivirus software
 • Graag met ingebouwde webcam en microfoon

Softwaretoepassingen die op school nodig zijn, worden via een schoolaccount ter beschikking gesteld.

Accessoires als oortjes zijn nodig, maar dienen meegebracht te worden als de lesinhoud dat vereist.

Er zijn 3 mogelijkheden:

1. De leerling beschikt al over een toestel (daterend van voor januari 2021) dat voldoet aan de bovenstaande specificaties.

2. De leerling koopt zelf een toestel aan dat voldoet aan de bovenstaande specificaties.

Op vertoon van de factuur (de dato januari 2021) op naam van de leerling (of ouder), zal de school een korting toekennen op de schoolfactuur van €140 op jaarbasis, in twee schijven van €70, gedurende maximaal 3 jaar vanaf schooljaar 2021-2022, voor een leerling die bij ons op school zit.

3. De school werkt samen voor digitale leermiddelen met de firma The Rent Company. Je kan bij hen terecht voor een laptop met bovenstaande specificaties door middel van een koop- of huurovereenkomst met onderhoudscontract (en een aankoopoptie op het einde van de huurovereenkomst). Meer info via de bijgevoegde flyer van The Rent Company, de partner van onze school in dit project.

De school zal hier ook de korting van €140 op jaarbasis toekennen op de schoolfactuur, ook wanneer er gekozen wordt voor een formule van huren. De betaling gebeurt in twee schijven van €70, gedurende 3 jaar, vanaf schooljaar 2021-2022, voor een leerling die bij ons schoolloopt.

Voor verdere afspraken hierover verwijzen we naar het document rond BYOD op SFE en nettiquette rond laptopgebruik. Een update hiervan zal in september ter beschikking gesteld worden.

FAQ – Veel gestelde vragen

The Rent Company biedt robuuste toestellen aan die steviger zijn dan vergelijkbare modellen, met een waterafstotende beschermhoes inclusief. Uiteraard voldoen ze aan alle gevraagde specificaties en bovendien hebben ze een lange batterijduur. Het toestel is speciaal voorzien voor dagelijks gebruik en transport.

Je kan ervoor kiezen om een koop- of een huurovereenkomst aan te gaan met onderhoudscontract (en een aankoopoptie op het einde van de huurovereenkomst).

Indien je een computer aankoopt of huurt via The Rent Company, dan is het toestel automatisch verzekerd voor schade en diefstal voor de duur van het contract (2, 3 of 4 jaar).

Bij schade kan de leerling het defecte toestel binnenbrengen op het secretariaat voor herstelling. Hij/zij kan onmiddellijk beschikken over een vervangtoestel. Bij diefstal moet er een proces-verbaal opgemaakt zijn door de politie. Hierbij moeten sporen van inbraak vastgesteld zijn.

Indien je gebruik maakt van een laptop die niet werd aangekocht via The Rent Company is bovenvermelde verzekering niet van toepassing.

Via een webshop kan je zelf rechtstreeks je laptop bestellen. Voor meer info verwijzen we je graag door naar de bestelflyer van The Rent Company die je bovenaan deze pagina kan terugvinden.

Wij kiezen voor een systeem waarbij elke leerling zelf een laptop aanschaft. Hiervoor zijn er verschillende mogelijkheden:

Beschik je reeds over een degelijke, recente laptop, dan mag je deze gerust meebrengen naar school.

De school biedt ook toestellen aan via een partner (The Rent Company). In samenspraak met deze partner werd een robuust toestel gekozen door de school met een lange batterijduur, voorzien van een degelijk onderhouds- en verzekeringscontract. Via een webshop kan je zelf rechtstreeks je laptop bestellen. Zie flyer van The Rent Company.

Kan je je niet vinden in het voorgestelde aanbod? Dan ben je vrij om zelf een laptop aan te kopen bij een winkel naar keuze. Om vlot te kunnen werken op school vragen we dat dit toestel aan een aantal minimumeisen moet voldoen.

Neen, dit is zeker niet de bedoeling. Een handboek bevat duidelijk gestructureerde leerstof, teksten, oefeningen, … De inhouden van een goed handboek zitten in leerlijnen en kunnen niet in één-twee-drie vervangen worden door online informatie of eigen cursussen.

We wachten ook de impulsen in de uitgeverwereld af en hopen dat daar resoluut de kaart getrokken wordt om invulboeken te vervangen door degelijke (interactieve) leer- en naslagwerken met een beperkt invuldeel.

Ook het maken van notities en het studeren uit cursussen blijven belangrijke vaardigheden. De leerlijn in het vak geschiedenis om te leren noteren op papier, blijft bestaan.

Het is de bedoeling dat elke leerling over een eigen toestel kan beschikken op school. Het is goed mogelijk dat verschillende kinderen van een gezin op hetzelfde moment een les hebben waarin zij hun computer nodig hebben.
De school kiest ervoor om de aankoop van een laptop via de school niet te verplichten. Hierdoor is men vrij om zelf een recent aangekocht toestel te gebruiken, of een goedkoper toestel dat elders werd aangeschaft.

De aankoop van een toestel via de school kan via het principe van huren of huurkoop. Hierdoor wordt de kost gespreid.

Er is gekozen voor een robuust toestel dat steviger is dan vergelijkbare toestellen, met een waterafstotende beschermhoes inclusief. Het toestel is speciaal voorzien voor dagelijks gebruik en transport.

Muis of toetsenbord kan afzonderlijk besteld worden, maar is geen must. Oortjes (of koptelefoon) wel.

We engageren ons om geen overbodige kopieën te maken. Achtergrondinformatie, leesteksten en extra werkbladen kunnen ook digitaal worden aangeboden. De vakgroepen hebben hier best zicht op. De vakgroepen zullen in overleg beslissen of de cursus digitaal of beter op papier wordt aangeboden.

We verwachten dat er een geleidelijke overschakeling zal gebeuren naar meer digitaal aanbod. Geleidelijkheid garandeert een kwaliteitsvolle transitie.

De school werkt aan een systeem waarbij een individuele leerling tegen directe betaling een print kan vragen van een cursus, indien de leerkracht dit niet klassikaal voorzien heeft.

Betaalwijze, systeem en momenten waarop dit kan, worden later nog meegedeeld.

Neen. Het is niet de bedoeling om alle lesuren van alle vakken te herdenken in functie van de computer. Wij gaan uit van het gebruik van een computer op die momenten waar deze een meerwaarde kan bieden. Het is dus mogelijk dat de computer in bepaalde vakken of op bepaalde dagen minder gebruikt zal worden. We streven hier naar een goed evenwicht tussen gebruik van de computer en andere werkvormen.

In de schoolagenda zal aangegeven worden indien de laptop voor het vak niet dient meegebracht te worden.

Ja, dit mag, zolang er geen hinder ontstaat in performantie van het toestel op school en/of aandacht van de leerling voor de les.

De school en de partner voor het laptopproject leveren geen service op software die door de leerling wordt geïnstalleerd. Bij technische problemen wordt het toestel opnieuw geïnstalleerd. Alle bestanden en programma’s worden hierbij gewist. De school is niet verantwoordelijk voor het wissen van bestanden en programma’s en kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor bestanden die de leerling kwijtspeelt.

Er wordt aanbevolen om alle documenten in de Cloud te waren zodat deze niet op het toestel zelf staan. We voorzien in de eerste weken van het schooljaar ondersteuning om met Cloud toepassingen aan de slag te gaan.

Neen. De school vraagt aan elke derde- en vijfdejaarsstudent om over een computer te beschikken die zij zowel thuis als op school kunnen gebruiken. De aankoop van dit toestel blijft de keuze van de leerling en zijn/haar ouders.

Het aankopen van een toestel via The Rent Company biedt wel een aantal voordelen (ondersteuning, licenties, vervangtoestel, verzekering tegen breuk of diefstal, een robuust toestel…). Wij vragen wel dat een eigen toestel aan bepaalde minimumeisen voldoet om vlot ingezet te kunnen worden in de klas. Zie hierboven.

Indien je een computer aankocht of huurt via The Rent Company (Easy4U) dan is het toestel automatisch verzekerd voor schade en diefstal voor de duur van het contract (2, 3 of 4 jaar). Bij schade kan de leerling het defecte toestel binnenbrengen op het secretariaat voor herstelling. Hij/zij kan onmiddellijk beschikken over een vervangtoestel. Bij diefstal moet er een proces-verbaal opgemaakt zijn door de politie. Hierbij moeten sporen van inbraak vastgesteld zijn.

Indien je gebruik maakt van een laptop die niet werd aangekocht via The Rent Company is bovenvermelde verzekering niet van toepassing. Je kan wel op eigen initiatief bij een verzekeraar een verzekering voor digitale toestellen afsluiten. De voorwaarden verschillen afhankelijk van de maatschappij. Informeer je hiervoor bij je verzekeraar.

Dus: schade aan eigen laptop, verlies of diefstal van de eigen laptop valt niet onder de verzekering van de school.

Er worden extra lockers voorzien. Hiervoor wordt een huurprijs op jaarbasis gerekend van €5 en een waarborg van €10. Dit wordt sterk aangeraden. De diefstalverzekering in het servicepakket van The Rent Company is enkel geldig als de laptop veilig opgeborgen is.
Neen, dit is niet toegelaten. De laptop moet elke dag meegenomen worden naar huis om op te laden. Op school zijn hiervoor geen voorzieningen.

Daarnaast zal de computer ook thuis gebruikt worden voor het raadplegen van Smartschool en het maken van huiswerk. De lockers dienen enkel om de computers overdag tijdens de middagpauze of LO-lessen te bewaren.

Een laptop is verplicht in derde en vijfde jaar voor elke leerling. De opgegeven specificaties zorgen ervoor dat iedere leerling dezelfde kansen en mogelijkheden heeft om de lessen te volgen.
Je kan contact opnemen met de directie. Samen bekijken we wat er mogelijk is.
Er zijn geen extra softwarelicenties vereist. Uw kind ontvangt gratis een 0365 account om in te loggen voor Smartschool en Google Workspace. Updates en schoolsoftware zullen ook op die manier voorzien worden.

Gebruik je een toestel dat niet via The Rent Company werd aangekocht, dan kan je nog steeds gebruik maken van bovenvermelde licenties op je persoonlijk toestel voor school.

We werken samen met The Rent Company, een gevestigde waarde in de ondersteuning van BYOD voor scholen. Ze bieden toestellen die beter geschikt zijn voor dagelijks gebruik in de school (o.a. met zwaardere batterij en steviger behuizing en harde hoes… zie flyer).

Indien je als ouder kiest om het toestel aan te kopen uit de flyer, dan koop je rechtstreeks aan bij The Rent Company. De overeenkomst is een overeenkomst tussen de leerling/ouder en The Rent Company.

Ja. Je hebt de mogelijkheid tot aankoop (= volledige bedrag wordt betaald bij aankoop) of huurkoop (= vast maandelijks bedrag gedurende een gekozen looptijd). De looptijd bij huurkoop is 2, 3 of 4 jaar. Je kan het toestel ook op het einde van de overeenkomst teruggeven.
Dat doe je via een beveiligde webshop rechtstreeks bij onze partner The Rent Company. De link voor de webshop wordt je doorgestuurd na inschrijving. Je kan nu bestellen. De webshop blijft de hele zomervakantie en zelfs nadien bereikbaar (voor late inschrijvingen). Alle laptops die de komende maanden besteld worden, zullen in september op school rechtstreeks bezorgd worden aan de leerling. De school en The Rent Company bieden dan ook ondersteuning voor de eerste installatie en het instellen van de juiste accounts.
Indien je verkiest om een eigen computer te gebruiken, kan de school enkel ondersteuning bieden bij de software, geleverd via de schoolaccount. Garantie en service zijn de verantwoordelijkheid van de leerling/ouders en/of de leverancier van de computer.
Neen, dit is niet hetzelfde. In beide gevallen betaal je een maandelijks bedrag om de computer te gebruiken. In het geval van leasing blijft de computer na de laatste betaling eigendom van het bedrijf waar je de leasing mee aangaat. In het geval van huurkoop wordt de computer automatisch jouw eigendom na de laatste maandelijkse betaling.

Je hebt ook na de laatste termijnbetaling de mogelijkheid om de computer terug te geven. In dit geval krijg je de waarborg (4 maandbedragen) terug.

Dit hangt af van de manier van bestellen:

Indien de laptop wordt aangekocht (= volledige bedrag wordt in één keer betaald), dan wordt de leerling (of de ouders) direct eigenaar van het toestel.

Indien de laptop wordt gehuurd, dan blijft onze partner The Rent Company eigenaar tijdens de duur van het contract. Op het einde van de looptijd heb je de keuze om het toestel te houden of terug te geven (dan krijg je de waarborg van 4 maandtermijnen terug). Beslis je om het toestel te houden, dan word je automatisch ook eigenaar.

In beide gevallen word je wel administrator (= beheerder) van het toestel. Je mag dus ook eigen software installeren en instellingen wijzigen. Een aantal instellingen en licenties van de nodige programma’s worden beheerd door de school.

Vanuit didactische overwegingen is het makkelijker werken als de leerlingen eenzelfde besturingssysteem gebruiken. Op school gebruiken we het besturingssysteem Windows en de softwaretoepassingen van Microsoft, (naast de open office toepassingen). De leerlingen krijgen via hun schoolaccount toegang tot de toepassingen die nodig zijn voor onderwijs.

Voor leerlingen die een Mac of Apple toestel hebben, bestaan er hulpprogramma’s (zoals Boot Camp) waarmee je kan schakelen tussen het besturingssysteem MacOS en Windows. Er is dan ook een Windows 10 licentie nodig. De school kan hierin evenwel geen ondersteuning bieden. Bij de aankoop van een nieuw toestel is het best om voorkeur te geven aan een Windowstoestel.

Voor de eerste graad werkt de school met Chromebooks in eigen beheer, zodat alle leerlingen op de school toegang hebben tot digitaal leren. Vanaf de tweede graad gaan we over naar een laptopsysteem waarbij de leerling het toestel zelf beheert en dagelijks meebrengt naar de school.

 • Een eigen toestel garandeert voor de leerlingen meer gebruiksgemak, vertrouwdheid met het toestel en tegelijk voor meer omzichtigheid in gebruik.
 • Een eigen toestel zorgt ook voor de ‘ontzorging’ van de school via de inschakeling van een externe gespecialiseerde partner om technische ondersteuning te voorzien. Op die manier kan de school zich richten op het inhoudelijk luik en kan het schooleigen ICT-team inzetten op de uitbouw van een performante infrastructuur, functioneren van toepassingen via de schoolaccounts en degelijke internetconnectiviteit en het professionaliseren van het team. De huidige voorziene ICT-uren zijn immers te beperkt om deze schaalvergroting schoolintern op te lossen, tenzij we zouden putten uit het lesurenpakket.
 • Het is moeilijk om een persoonlijk toestel na inlevering op het einde van de SFE-loopbaan ter beschikking te stellen voor een SFE-nieuwkomer. De komende generaties SFE-leerlingen willen we niet opzadelen met verouderd ICT-materiaal.
Op school zijn we al jaren bezig met de digitalisering van ons onderwijs en dit is door afstandsonderwijs in een hogere versnelling gekomen. Een eigen laptop per leerling behoorde tot onze langetermijnvisie.

De substantiële, eenmalige subsidiering van de overheid die eind schooljaar 2020-2021 werd aangekondigd en binnen de twee jaar uitgerold moet zijn, zorgt voor de versnelde introductie van dit toekomstperspectief, al laat het ons weinig ‘bezinkingstijd’.

Om gezinsbudgetten niet onder zwaardere druk te zetten, hebben we ervoor gekozen om de overheidssubsidie grotendeels als een korting op de schoolfactuur door te storten naar de ouders. Een klein deel van de subsidie wordt gebruikt om het ICT-netwerk op school en bijhorende ICT-accommodatie (bv lockers…) verder uit te bouwen.

De participatieorganen op school (ouderraad, stuurgroepen, schoolraad, pedagogische denktank) zijn bevraagd en hebben een positief advies gegeven voor het laptopproject BYOD op SFE, met inbegrip van de kortingsregeling voor de looptijd van drie jaar voor elke lln van SFE die start in 3e en 5e jaar vanaf schooljaar 2021-2022.

Vanzelfsprekend zullen we samen op weg gaan om deze opportuniteit efficiënt en op een humane manier in te zetten in ons onderwijs. Opleiding en professionalisering zal voor alle participanten nodig zijn. De school engageert zich om hierop in te zetten.

Op termijn is het belangrijk dat elke leerling een eigen computer ter beschikking heeft. In de eerste graad kan de toegang tot de digitale leeromgeving van de school (smartschool, googleclassroom, gmail…) ook via andere toestellen, zoals smartphone…. Indien er geen enkel toestel thuis ter beschikking is, meld je dit best bij de start van het schooljaar aan de klastitularis.

Wanneer je voor je zoon of dochter van de eerste graad de aankoop van een toestel overweegt, kan dat ook via The Rent Company (zie flyer). Houd zeker rekening met de aangegeven minimumvereisten. Enkel voor de leerlingen van het derde en vijfde jaar is er een tegemoetkoming voorzien bij aankoop