Studiebegeleiding op maat

Ziekenklasje

Wanneer je ziek geweest bent, kan je tijdens de middagpauze terecht in het ‘ziekenklasje’. Je kan er samen met een hulpvaardige klasgenoot je notities in orde brengen aan de hand van de ziekenagenda. Je kan er uitleg krijgen over de gemiste leerstof.

Stille studie

Als je het moeilijk hebt om thuis rustig en geconcentreerd te werken, kan je elke avond van 15.30 u tot 17.00 u terecht in de stille studie.

Peer teaching

Voor een aantal leerlingen van de eerste graad organiseren we peer teaching. Leerlingen van het vijfde jaar werken gedurende enkele weken in het eerste trimester en in het tweede trimester hun jongere medeleerlingen bij voor Frans en wiskunde. De leerlingenbegeleiders bekijken in overleg met de vakleerkrachten of je in aanmerking komt voor peer teaching.

Begeleide studie

De klassenraad kan beslissen om bepaalde leerlingen gedurende een 6-tal weken uit te nodigen naar de begeleide avondstudie. Twee avonden per week volgt een begeleider jou op bij het studeren van je lessen en gaat hij/zij op zoek met jou naar zwakke schakels in je organisatie en/of studiemethode.

Leren leren

In het eerste jaar zal je in de loop van het eerste trimester tijdens de les Nederlands extra aandacht besteden aan het thema ‘leren leren’.

  • Hoe maak ik mijn boekentas?
  • Hoe gebruik ik mijn papieren planningsagenda en mijn digitale agenda?
  • Hoe breng ik een duidelijke structuur aan in mijn notities?
  • Hoe maak ik een goede samenvatting?
  • Hoe prent ik de leerstof in?
  • Hoe kan ik controleren of ik de leerstof wel degelijk ken?

Toegevoegde zorg

Als je een leerling bent met specifieke onderwijsbehoeften kan je in bepaalde gevallen beroep doen op een externe ondersteuner. Hij/zij helpt je om je makkelijker op school thuis te voelen en om jezelf te organiseren op studiegebied.

Belangrijk is dat je ouders al in het tweede trimester van het zesde leerjaar van de lagere school deze hulp aanvragen bij het CLB. Het CLB van de lagere school is verantwoordelijk voor het opmaken van je aanvraag.

Beste ouders, indien dat mogelijk is, willen we u vragen om de leerlingenbegeleider op de hoogte te stellen van de aanvraag van een ondersteuningstraject. Als school zijn  wij verbonden met het ondersteuningsnetwerk  Divergent. We willen graag onze ervaring met u delen