2de graad Moderne talen en Latijn

In de tweede (en derde) graad kies je voor een studierichting binnen een bepaald domein. De verschillende domeinen liggen in het verlengde van de basisopties waarvoor je in het tweede jaar van de eerste graad kon kiezen. De domeinen op onze school zijn ‘Economie en organisatie’, ‘Taal en cultuur’, ‘Wetenschappen’ en ‘Maatschappij en organisatie’.

Binnen het domein ‘Taal en cultuur’ kan je kiezen tussen de studierichtingen Latijn of Moderne talen.  Ook de wetenschapsvakken komen in deze studierichtingen uitgebreid aan bod. Blijf je een van deze richtingen zes jaar volgen, dan stroom je nadien verder door naar het hoger onderwijs.

Profiel van een leerling Moderne talen

  • Je houdt van taal en cultuur. Je bouwt verder op de kennis uit de eerste graad en breidt deze verder uit.
  • Je kan genieten van het lezen, beluisteren en bekijken van teksten, muziek en videofragmenten in vreemde talen en drukt je zelf ook graag uit in deze talen. Je bent geboeid door hoe mensen met elkaar (talig) communiceren en welke media ze daarvoor gebruiken.
  • Naast de ‘klassiekere’ lessen kies je ook voor een aantal projecten waarin je de kans krijgt die vaardigheden en talenten te ontplooien die in de gewone lessen niet aan bod komen. Klik hier voor een overzicht van deze projecten in het vierde jaar.

Profiel van een latinist

  • In de lessen Latijn lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid.
  • Je bouwt verder op de kennis uit de eerste graad en breidt deze verder uit.
  • Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten. Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt je taalgevoel aangescherpt.
  • Naast de ‘klassiekere’ lessen kies je ook voor een aantal projecten waarin je de kans krijgt die vaardigheden en talenten te ontplooien die in de gewone lessen niet aan bod komen. Klik hier voor een overzicht van deze projecten in het vierde jaar.