2de graad domein Taal & cultuur

In de tweede (en derde) graad kies je voor een studierichting binnen een bepaald domein. De verschillende domeinen liggen in het verlengde van de basisopties waarvoor je in het tweede jaar van de eerste graad kon kiezen. De domeinen op onze school zijn ‘Economie en organisatie’, ‘Taal en cultuur’, ‘Wetenschappen’ en ‘Maatschappij en organisatie’.

Binnen de studierichting Latijn kan je kiezen tussen 4u. of 5u. wiskunde. Daarnaast krijg je een flink pakket aan talen voorgeschoteld. Ook de wetenschapsvakken komen in deze studierichting uitgebreid aan bod. Blijf je deze richting zes jaar volgen, dan stroom je nadien verder door naar het hoger onderwijs.

  • In de lessen Latijn lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid.
  • Je bouwt verder op de kennis uit de eerste graad en breidt deze verder uit.
  • Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten. Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt je taalgevoel aangescherpt.
  • Naast de ‘klassiekere’ lessen kies je ook voor een aantal projecten waarin je de kans krijgt die vaardigheden en talenten te ontplooien die in de gewone lessen niet aan bod komen. Klik hier voor een overzicht van deze projecten.