Het directieteam van Sint-Franciscus Evergem bestaat uit vlnr. mevr. Desmet, mevr. Steyaert.

Samen staan ze in voor de dagelijks leiding van de school.

Tel.: 09 253 71 76
E-mail: directie@sfevergem.be

Leerlingenbegeleiding

Duizendpoten van de school

Bij de leerlingenbegeleiders kan je altijd terecht met een vraag of melding in verband met je studies, je klas, zorgen die blijven hangen, problemen met medeleerlingen… Zij zullen naar je luisteren en samen met jou naar oplossingen zoeken.

Zij nemen ook, na overleg met jou en als dat nodig zou zijn, contact op met je ouders. Omgekeerd zal je door hen worden aangesproken, als de klassenraad, een leerkracht of een leerling een probleem heeft aangekaart waar jij bij betrokken bent.

Je ouders kunnen hen altijd contacteren wanneer ze een vraag hebben of zich ergens zorgen over maken. De leerlingenbegeleiders nemen in overleg met directie ook ordemaatregelen na een incident of overtreding van het schoolreglement. Zij vergaderen regelmatig in de cel leerlingenbegeleiding met directie en CLB om leerlingen op te volgen die extra zorg nodig hebben.

Waar vind je hen?

Je vindt hen in het bureau rechts van de inkomhal of gewoon op de speelplaats. Zij zijn bereikbaar tot 17.00 u.

Na 17.00 u of overdag, wanneer ze zelf lesgeven, kunnen je ouders (of jijzelf) een boodschap inspreken. Binnen de kortste keren komt er een telefoontje terug.

Mevr. B. De Pauw

klassen: 1A1, 1A2, 1A3, 1A4, 2A66
betty.depauw@sfevergem.be
tel.: 09 253 71 76
gsm: 0472 63 16 70

Mevr. G. Schauvliege 

klassen: 1A5, 1A6, 1A7 en 2A5
greta.schauvliege@sfevergem.be
tel.: 09 253 71 76
gsm: 0474 09 88 21

Mevr. Trui Denolf

klassen: 2A1, 2A2, 2A3, 2A4, 2A7
geertrui.denolf@sfevergem.be
tel.: 09 253 71 76
GSM: 0479 26 09 99

Mevr. A. Honoré

klassen:  3A, 3B, 3D, 3E, 4A, 4B, 4C, 4D
annelies.honore@sfevergem.be
tel.: 09 253 71 76
gsm: 0479 26 64 44

Dhr. J. Petit

klassen: 3C, 3F, 4Ha, 5TW, 5Ha, 5TW, 6Ha, 6TW
jan.petit@sfevergem.be
tel.: 09 253 71 76
gsm: 0473 80 84 72

Mevr. Weymaere E.

klassen: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6C

evelien.weymaere@sfevergem.be
tel.: 09 253 71 76
gsm: 0478 06 67 48

Mevr. L. De Jaeger

lieve.dejaeger@sfevergem.be
tel.: 09 253 71 76
gsm: 0497 60 03 40

Onze medewerkers zijn bereikbaar tot 17.00 u of overdag, wanneer ze zelf lesgeven, kunnen je ouders een boodschap inspreken. Binnen de kortste keren komt er een telefoontje terug.