2de graad Economische en Bedrijfswetenschappen

In de tweede (en derde) graad kies je voor een studierichting binnen een bepaald domein. De verschillende domeinen liggen in het verlengde van de basisopties waarvoor je in het tweede jaar van de eerste graad kon kiezen. De domeinen op onze school zijn ‘Economie en organisatie’, ‘Taal en cultuur’, ‘Wetenschappen’ en ‘Maatschappij en organisatie’.

Binnen het domein ‘Economie en organisatie’ kan je kiezen tussen de studierichtingen Economische wetenschappen of Bedrijfswetenschappen.  Ook de wetenschapsvakken en talen komen in deze studierichtingen uitgebreid aan bod. Blijf je een van deze richtingen zes jaar volgen, dan stroom je nadien verder door naar het hoger onderwijs.

  • Kies je binnen het domein ‘Economie en organisatie’ voor Economische wetenschappen, dan word je voorbereid op verder studeren in het hoger onderwijs.
  • Je bestudeert de ‘huishouding’ van bedrijven en de overheid. Ook de economische kringloop (hoe de economieën van verschillende landen elkaar beïnvloeden) komt aan bod. Verder bestudeer je het gedrag van consument en producent.
  • Belangrijk dus in deze richting is dat je belangstelling hebt voor economie, maar daarnaast is ook interesse in talen, wiskunde en wetenschappen een must.
  • Naast de ‘klassiekere’ lessen kies ook voor een aantal projecten waarin je de kans krijgt die vaardigheden en talenten te ontplooien die in de gewone lessen niet aan bod komen. Klik hier voor een overzicht van deze projecten in het vierde jaar.
  • Kies je binnen dit domein voor Bedrijfswetenschappen, dan word je voorbereid op een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector. Handel bereidt je ook voor op het hoger onderwijs.
  • In deze studierichting ligt de klemtoon op een ruime bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de praktijk van het zakendoen, de technieken van boekhouding, de binnen- en buitenlandse handel, de toegepaste informatica…
  • Bovendien leer je hoe een bedrijf praktisch georganiseerd is.
  • Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal maar ook in vreemde talen (Engels, Frans en later ook Duits). Interesse voor talen is dus erg belangrijk.
  • Men verwacht ook dat je nauwkeurig en ordelijk kan werken.