Een warme school

Dat je graag naar school komt, is voor ons een prioriteit. Om je eigen weg te maken heb je inderdaad ruimte nodig voor jezelf. Respect voor anderen is daarbij een sleutelwoord. Om te groeien naar volwassenheid heb je andere mensen nodig.

“Doe eerst het noodzakelijke, dan het mogelijke en voor je het weet doe je het onmogelijke.”, zei Franciscus ooit, met een overweldigend geloof in de mogelijkheden van iedere mens. Wij willen vertrekken van eenzelfde geloof in jongeren en samen met jou op weg gaan naar morgen. We hopen dat je op onze school mag ervaren hoe het is om samen te leven – noodzakelijk én mogelijk – om eens, als jongvolwassene, van hieruit je eigen weg verder te gaan.

“Doe eerst het noodzakelijke, dan het mogelijke en voor je het weet doe je het onmogelijke.” Franciscus van Assisi

Sterk en gevarieerd onderwijs

Doorheen de lessen en activiteiten bouwen we daarom aan een brede, kritische kijk op de wereld.

Uiteraard moet jij daarvoor kennis verwerven en vaardigheden oefenen. Dat vraagt tijd en energie, op school en thuis, maar zo leer je te streven naar juistheid en grondigheid.

Neem de tijd om hierin te groeien. Eenvoud vertalen we graag in aandacht voor de nodige traagheid en het nodige geduld.

Een brede kijk op de wereld

Uiteraard moet iedereen de kans krijgen om zichzelf te ontplooien. We verwachten van jou dan ook deze bijzondere vorm van nederigheid: dat je medeleerlingen, leerkrachten, directie, opvoeders en onderhoudspersoneel met respect tegemoet treedt. Beleefdheid in de omgang met elkaar is voor ons een must, eerlijkheid een onmisbaar fundament. Je eigen weg maak je niet alleen vanuit de nodige ruimte voor jezelf; groeien naar volwassenheid doe je steeds in relatie tot anderen: in de klas, in de school en daarbuiten.

Jouw inbreng is belangrijk

Dat je graag naar onze school komt, is voor ons een prioriteit. Iedereen is uniek en wij zijn er om elke leerling daarin te steunen. Daarom heb je recht op een warme, begrijpende omgeving, waar je jezelf kan zijn, je jouw eigenheid kan ontplooien. Daarom ook vinden wij persoonlijke begeleiding van groot belang. Weet dat je er niet alleen voor staat als het even niet mee zit. Je vindt ongetwijfeld een luisterend oor bij leerkrachten, klassenleraar, leerlingenbegeleiders, …

Een school waar je jezelf kan zijn

We willen daarom van onze school een plek maken waar we samen met jou op zoek gaan naar en werken aan authentiek, menswaardig samenleven. Een school die gelooft in jongeren en hen op weg wil helpen bij het maken van levenskeuzes en bij het zoeken naar een antwoord op vragen als: “Wie ben ik? Wie kan ik zijn? Wie wil ik zijn? Wat kan en wil ik van mijn leven maken?” We hopen dat je doorheen deze vragen gaandeweg je verantwoordelijkheid in de wereld kan opnemen en dienstbaar kan zijn tegenover mens en natuur.

Ruimte voor je eigen mening maar aandacht voor die van anderen

Het leven van Franciscus laat er geen twijfel over bestaan: ervaringen vormen mensen, ontmoetingen inspireren mensen, begeestering doet mensen boven zichzelf uitstijgen. Mensen kunnen op hun unieke manier een verschil maken in de wereld. Onze levenskeuzes zijn bepalend, zowel voor onszelf als voor anderen. Ervoor kiezen om een school vorm te geven vanuit de inspiratie van Franciscus, is een vrije keuze, maar ze is niet vrijblijvend.

Investeren in kennen en kunnen

We draaien de klok even terug. Ongeveer 800 jaar geleden leefde Franciscus van Assisi. Jarenlang was hij een zorgeloze levensgenieter geweest, met de droom om in rijkdom te leven als gevierd ridder, toen hij plots van dichtbij gevangenschap, ziekte, oorlog en armoede meemaakte. Doorheen deze ervaringen klonk voor Franciscus Jezus’ roep naar authentiek, menswaardig leven voor iedereen. Franciscus beantwoordde deze roep met een radicaal andere invulling van zijn leven: voortaan koos hij voor een leven in dienstbaarheid, nederigheid en eenvoud. Een leven waarin Gods liefde onder de mensen tastbaar werd.