Schoolrekeningen

Bij het afhalen van de boeken en schoolbenodigdheden in augustus wordt er contact of via bankcontact betaald.

In de loop van het schooljaar worden later geleverde boeken, fotokopieën, studie-uitstappen… vereffend via de schoolrekening. Dit bedrag wordt via een overschrijving betaald. De kosten worden over drie rekeningen gespreid in november, maart en juni.

Studietoelagen

Sinds schooljaar 2019-2020 is de schooltoeslag voor kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs geïntegreerd in het groeipakket. Je schooltoeslag wordt automatisch berekend en uitbetaald door je uitbetaler. Je moet dus geen aanvraag meer indienen.

Schoolboeken

In het middelbaar onderwijs worden de leer- en werkboeken aangekocht door de ouders. Eind juni stuurt elke leerling zijn/haar boekenlijst in voor het nieuwe schooljaar via studieshop.be. De boekenlijst wordt ten laatste op 1 juli 2022 verwacht, omdat die lijsten gebruikt worden om de schoolstructuur voor het nieuwe schooljaar op te maken. U kan ook boeken aankopen via een zelfgekozen boekhandel.

De bestelde boeken kunt u eind augustus afhalen op school. U ontvangt nog een brief met de precieze data en uren.

Raming onkosten eerste jaar

NOODZAKELIJKE  UITGAVEN (in het begin van het jaar)  
T-shirt gymles €  8,00
Rapportmapje €  3,20
SB-blok €  1,70
Schoolagenda €  7,00
Atlassen (eenmalige aankoop voor 6 jaar) €  50,00
Handboeken (alles nieuw, er is ook kans om de handboeken tweedehands aan te kopen) € 30,00
Werkboeken (onder voorbehoud) € 275,00
Gekopieerde cursussen/SETA € 10/15
Benodigdheden PO €  10,00
Benodigdheden Techniek €  25,00
Benodigdheden SETA €  25,00
Schoolbenodigdheden (mappen, cursusblokken…) €  40,00
Rekenmachine (eenmalige aankoop voor 6 jaar) €  25, 00
NOODZAKELIJKE UITGAVEN (tijdens het schooljaar , op de schoolrekening)  
Kaart voor maaltijden, om individuele kopieën te nemen… €  4,00
Fotokopieën €  65,00
Pedagogische uitstappen of activiteiten (toneel, film, sportdag, excursies…) €  55,00