Schoolrekeningen

Bij het afhalen van de boeken en schoolbenodigdheden in augustus wordt er contact of via bankcontact betaald.

In de loop van het schooljaar worden later geleverde boeken, fotokopieën, studie-uitstappen… vereffend via de schoolrekening. Dit bedrag wordt via een overschrijving betaald. De kosten worden over drie rekeningen gespreid in november, maart en juni.

Studietoelagen

Heel wat ouders hebben recht op een studietoelage. U kan een digitale aanvraag indienen op de website www.studietoelagen.be of op www.vlaanderen.be Daarvoor hebt u wel een kaartlezer nodig (zoals bij een digitale belastingaangifte). Deze aanvraagprocedure is eenvoudig daar u minder attesten moet toevoegen en minder gegevens moet invullen dan bij de papieren versie via de post.

Wenst u een aanvraagformulier of hulp bij het invullen van het formulier dan zijn we steeds bereid u daar bij te helpen. Bij eventuele vragen kunt u zich richten tot Betty De Pauw.

Schoolboeken

In het middelbaar onderwijs worden de leer- en werkboeken aangekocht door de ouders. Eind juni ontvangt elke leerling een boekenlijst voor het nieuwe schooljaar per mail of op papier.

De boekenlijst verwachten we ten laatste op 1 juli op school.

  • U kan tweedehandsboeken bestellen via school, zolang de voorraad strekt.
  • Als u dat wil, kan u ook via school nieuwe handboeken bestellen.
  • Werkboeken zijn altijd nieuw
  • U kan ook nieuwe hand- en werkboeken aankopen via een zelfgekozen boekhandel.

De bestelde boeken kan U eind augustus afhalen op school. U ontvangt nog een brief met de precieze data en uren.

Raming onkosten eerste jaar

NOODZAKELIJKE  UITGAVEN (in het begin van het jaar)  
T-shirt gymles €  8,00
Rapportmapje €  3,20
SB-blok €  1,70
Schoolagenda €  7,00
Atlassen (eenmalige aankoop voor 6 jaar) €  50,00
Handboeken (alles nieuw, er is ook kans om de handboeken tweedehands aan te kopen) € 30,00
Werkboeken (onder voorbehoud) € 185,00
Gekopieerde cursussen/SETA € 10/15
Benodigdheden PO €  10,00
Benodigdheden Techniek €  25,00
Benodigdheden SETA €  25,00
Schoolbenodigdheden (mappen, cursusblokken…) €  40,00
Rekenmachine (eenmalige aankoop voor 6 jaar) €  25, 00
NOODZAKELIJKE UITGAVEN (tijdens het schooljaar , op de schoolrekening)  
Gebruik refter, EHBO, middagsport €  10,00
Fotokopieën €  65,00
Pedagogische uitstappen of activiteiten (toneel, film, sportdag, excursies…) €  55,00