2e leerjaar – A – Moderne talen & wetenschappen, wetenschappen gericht

Gemeenschappelijke basisvorming

In het 2e leerjaar A krijg je overal dezelfde gemeenschappelijke vorming van 27 lesuren per week, om het even wat je kiest als basisoptie. De vakken in de gemeenschappelijke vorming zijn overwegend dezelfde als in het eerste jaar en ict blijft een geïntegreerd vak. De basisoptie die je nu kiest, is niet bepalend voor je verdere studiekeuze. Ze geeft je wel al een kijk op de studiedomeinen taal & cultuur en wetenschappen, zodat je een gefundeerde keuze kan maken voor de tweede graad op het einde van het tweede jaar.

Profiel van de leerling MW

Je bent graag bezig met wetenschappen en wiskunde is echt wel jouw ding. Voor wiskunde kies je voor een uitdagingspakket en bij een stevig lestempo ben je in je element. Je krijgt 5 uur wetenschappen. Je krijgt 12 lesuren talen, want ook daar liggen jouw interesses.

De basisoptie

Ze bestaat uit twee componenten, nl. moderne talen en wetenschappen. De component wetenschappen, 3u per week, bouwt verder op het vak Natuurwetenschappen.

Het doel van dit vak is:

  • vaardiger worden in onderzoekend leren;
  • inzicht verwerven in wetenschappelijke principes en toepassingen in contexten van het dagelijkse leven;
  • verwondering, kritische zin en creativiteit na-streven.

De component Moderne talen, 2u per week, bouwt verder op de vakken Engels, Frans en Nederlands en legt de nadruk op meertaligheid.

Het doel van dit vak is:

  • vaardiger worden in Nederlands, Frans en Engels en verbanden onderzoeken tussen woorden in verschillende talen,
  • onderzoeken hoe mensen door hun taal tot een bepaalde groep of cultuur behoren,
  • van taal genieten, de kracht van verbeelding ervaren en creatief aan de slag gaan met literatuur.

Wat kan je daarna doen?

Je kan je opleiding verder zetten in het 1e leerjaar van de tweede graad met studierichting Natuurwetenschappen, met de studierichting Moderne talen of met de studierichting Economische wetenschappen. Je kan ook overstappen naar een andere studierichting.