Schoolreglement Sint-Franciscus Evergem 2020-2021 IN ONTWERP

Het pedagogisch project kan je terugvinden vanaf pagina 2 van het schoolreglement hierboven.