Nieuwe richtingen in de derde graad – vanaf 1 september 2023

Moderne talen

Ben je geboeid door taal en cultuur, spreek je graag verschillende vreemde talen, ben je nieuwsgierig naar hoe communicatie werkt en wil je bovendien weten wat de impact is van taal op cultuur en de samenleving? Dan is Moderne talen helemaal jouw ding!

Vanaf 1 september 2023 kan je deze richting ook op onze school volgen in het vijfde jaar!

Wat deze richting bijzonder maakt?  

  • Je verdiept je communicatievaardigheden in het Engels, Frans, Nederlands en Duits
  • Daarnaast krijg je een extra vreemde taal, namelijk Spaans
  • Deze studierichting daagt je ook uit om de verschillende componenten van moderne talen grondig te bestuderen: taalkunde, taalsociologie, taalsystematiek en literatuur
  • Je maakt ook kennis met enkele aspecten van communicatiewetenschappen: hoe werken communicatie en media, welke invloeden spelen er, …? 
  • In het vak taalredactie en taaltechnologie leer je reflecteren op je eigen taalgebruik en dat van anderen. Het gebruik van het gepaste taalregister en analyse van context en betekenis van een taaluiting komen aan bod. En omdat taal en technologie steeds nauwer met elkaar verweven raken, leer je werken met verschillende software en tools voor taalredactie (om bv. grammatica- en spellingfouten op te sporen en te corrigeren, wat de basisprincipes zijn van machinevertaling…).

En daarna?

Moderne talen is een ‘domeinoverschrijdende doorstroomrichting’. Dat houdt in dat je voorbereid wordt op verdere studies, op zowel professionele als academische bacheloropleidingen.

De meest gekozen opleidingen in het hoger onderwijs na de richting Moderne talen zijn: Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Archeologie, Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen, Wijsbegeerte, Moraalwetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Criminologische wetenschappen, Onderwijs, Handelswetenschappen, Journalistiek, Media en Entertainment Business en Communicatiemanagement.

Informatica- en communicatiewetenschappen

Uniek in de streek!!

Ben je een technisch-wetenschappelijk denker? Ga je graag onderzoekend en experimenterend te werk? Dan is Informatica- en communicatiewetenschappen iets voor jou!

Vanaf 1 september 2023 kan je deze richting in het 5de jaar volgen.

Wat deze richting bijzonder maakt? 

  • Informaticawetenschappen. Je verdiept je in algoritmische technieken, algoritmen en datastructuren en past die zelf toe bij het programmeren. Je leert software ontwikkelen en maakt gebruik van computationele modellen en numerieke oplossingsmethodes om problemen op te lossen. Verder maak je kennis met de opbouw en werking van databanken, computers en netwerken. 
  • In het vak fysica komen elektrodynamica, elektronica, trillingen en golven uitgebreid aan bod. 
  • Tijdens experimenten in het labo krijg je de kans om je labovaardigheden verder te trainen.
  • Daarnaast krijg je ook communicatiewetenschappen, waarin je je kritische denk- en oordeelsvaardigheden over maatschappelijke vraagstukken ontwikkelt vanuit een reflectie op media(gebruik) en communicatie.

En daarna?

Informatica- en communicatiewetenschappen is een ‘domeingebonden doorstroomrichting’. Dat houdt in dat je voorbereid wordt op verdere studies. Dat kan een professionele of een academische bacheloropleiding zijn. 

De meest logische professionele bacheloropleidingen situeren zich binnen de studiegebieden: Digital Design and Development, Handelswetenschappen, Bedrijfskunde en Industriële wetenschappen en technologie. De meest logische academische bacheloropleidingen liggen binnen de studiegebieden: Industriële wetenschappen en technologie, Computerwetenschappen en Informatica.