2e leerjaar A, basisoptie Economie en organisatie

Gemeenschappelijke basisvorming

In het 2e leerjaar A krijg je overal dezelfde gemeenschappelijke vorming van 27 lesuren per week, om het even wat je kiest als basisoptie. De vakken in de gemeenschappelijke vorming zijn overwegend dezelfde als in het eerste jaar en ict blijft een geïntegreerd vak. De basisoptie die je nu kiest, is niet bepalend voor je verdere studiekeuze. Ze geeft je wel al een kijk op het studiedomein Economie & organisatie, zodat je een gefundeerde keuze kan maken voor de tweede graad op het einde van het tweede jaar.

Profiel van een leerling E&O

  • Je hebt de keuze tussen een traject met uitdaging Frans en uitdaging wiskunde of het gewoon pakket Frans en wiskunde.
  • Je wil meer weten over banken, winkels, bedrijven, over actuele trends in de maatschappij, over kopen en verkopen, over betalen en financieel verkeer.
  • Je hebt interesse voor informatie- en communicatietechnologie.
  • Misschien wil je zelf wel een jonge ondernemer worden? Dat kan, in de basisoptie Economie & organisatie is er een ondernemend project voorzien, waar je je ondernemingszin, je digitale, sociale en communicatieve skills kan ontwikkelen. Je werkt een project uit en zo weet je al een beetje hoe het voelt om zelf ondernemer te zijn.

De basisoptie E&O

  • Je leert er alles over consumenten en producenten. Waarom kopen mensen bepaalde producten en hoe spelen bedrijven daarop in? Waarom starten ondernemers een bedrijf op? Welke soorten bedrijven zijn er? Welke rol heeft de overheid daarin? Wat is de link tussen ict en economie?
  • Je bekijkt hoe de behoeften van de consument worden beïnvloed door de steeds veranderende maatschappij, de technologische ontwikkelingen en de digitalisering. Je krijgt zicht op het fenomeen data-economie en data gedreven marketing.
  • Je wordt je bewust van het belang van ecologie en duurzaamheid en de manier waarop bedrijven en overheden daarmee omgaan. Je onderzoekt de motieven van ondernemers om een bedrijf te starten.
  • Je ontwikkelt je digitale vaardigheden via toepassingen om data op te zoeken, te verwerken en te presenteren.

Wat kan je daarna doen?

Je kan je opleiding verder zetten in het 1e leerjaar van de tweede graad met de studierichting Economische wetenschappen of de studierichting Bedrijfswetenschappen. Je kan ook overstappen naar een andere studierichting.