Infoavonden, oudercontacten en rapporten

Infoavond in september Ouders van de eerstejaars worden uitgenodigd om kennis te maken met de school en klassenleraars.
in mei Ouders van de tweedejaars worden uitgenodigd i.v.m. de overgang naar de tweede graad.
Oudercontact

(op afspraak)

in oktober Voor ouders van de eerstejaars, met de klassenleraar
december Voor alle ouders, met de vakleerkrachten of op uitnodiging van de leerlingenbegeleider
eind juni Voor alle ouders, met de klassenleraar en/of vakleerkrachten en/of leerlingenbegeleider
doorheen het jaar op vraag van de leerlingenbegeleider of op vraag van ouders
Rapporten 1e graad oktober rapport 1
november rapport 2
december trimestrieel rapport
februari rapport 3
maart rapport 4
april trimestrieel rapport
mei rapport 5
juni trimestrieel rapport / jaarrapport