Infoavonden, oudercontacten en rapporten

Infoavond in september Ouders van de eerstejaars worden uitgenodigd om kennis te maken met de school en klassenleraars.
in mei Ouders van de tweedejaars worden uitgenodigd i.v.m. de overgang naar de tweede graad.
Oudercontact

(op afspraak)

in oktober Voor ouders van de eerstejaars, met de klassenleraar
december Voor alle ouders, met de klassenleraar en/of vakleerkrachten
voor de paasvakantie voor ouders van de eerste-, derde- en vijfdejaars op vraag van de klassenleraar;
voor ouders van de tweedejaars i.v.m. studiekeuze
in mei Voor ouders van de vierde- en zesdejaars i.v.m. studiekeuze
eind juni Voor alle ouders, met de klassenleraar en/of vakleerkrachten
doorheen het jaar op vraag van de leerlingenbegeleider of op vraag van ouders
Rapporten 1e graad oktober rapport 1
november rapport 2
december trimestrieel rapport
februari rapport 3
maart rapport 4
april trimestrieel rapport
mei rapport 5
juni trimestrieel rapport / jaarrapport