2de graad Natuurwetenschappen en Biotechnologische STEM-wetenschappen

In de tweede (en derde) graad kies je voor een studierichting binnen een bepaald domein. De verschillende domeinen liggen in het verlengde van de basisopties waarvoor je in het tweede jaar van de eerste graad kon kiezen. De domeinen op onze school zijn ‘Economie en organisatie’, ‘Taal en cultuur’, ‘Wetenschappen’ en ‘Maatschappij en organisatie’.

Binnen het domein ‘Wetenschappen’ kan je kiezen tussen de studierichtingen Natuurwetenschappen of Biotechnologische STEM-wetenschappen. Blijf je een van deze richtingen zes jaar volgen, dan stroom je nadien verder door naar het hoger onderwijs.

  • Kies je binnen het domein STEM voor Natuurwetenschappen, dan word je voorbereid op verder studeren in het hoger onderwijs. Deze studierichting biedt je met bio, chemie en fysica een flink pakket wetenschappen.
  • Bovendien leer je het wetenschappelijk denkproces aan: je gaat zelf aan de slag in practica en ondervindt dat nauwkeurigheid zeer belangrijk is bij de experimenten én bij het maken een verslag.
  • Ook zelfstandig informatiebronnen raadplegen en kritisch omgaan met deze verworven informatie horen daarbij. Zo leer je ook verbanden zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.
  • In deze richting krijg je 5u. wiskunde, maar ook de studie van moderne talen blijft belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.
  • Naast de ‘klassiekere’ lessen kies je ook voor een aantal projecten waarin je de kans krijgt die vaardigheden en talenten te ontplooien die in de gewone lessen niet aan bod komen. Klik hier voor een overzicht van deze projecten in het vierde jaar.
  • Kies je binnen het domein STEM voor Biotechnologische STEM-wetenschappen, dan word je voorbereid op verder studeren in het hoger onderwijs. Deze studierichting biedt je met bio, chemie en fysica een flink pakket wetenschappen.
  • In biotechnologische STEM-wetenschappen toets je je theoretische kennis van de wetenschappen ook in de praktijk in de verschillende labo’s. Je gaat zelf aan de slag in practica en ondervindt dat nauwkeurigheid zeer belangrijk is bij de experimenten én bij het maken een verslag.
  • In deze richting krijg je 5u. wiskunde. Bij de studie van moderne talen gaat de aandacht naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven). De nadruk ligt op het gebruik van de talen in de praktijk.