3de graad domein Taal & Cultuur

Als je kijkt naar de afstudeerrichtingen in het zesde jaar kan je heel goed de drie domeinen herkennen waar je je in de loop van je carrière op school kan in verfijnen: het domein taal en cultuur, het domein economie en het STEM domein.
Wie een uitgesproken profiel of een absolute voorliefde heeft voor taal- en verhaalvakken, kan zeker zijn/haar gading vinden in Latijn-Moderne talen.
Wie naast de pool taal ook nog een ander domein wil uitbouwen, kan aan de slag in de richting Latijn – Wiskunde, de richting Economie – Moderne talen of de richting Moderne talen – Wetenschappen.