3de graad domein Taal & Cultuur

Als je kijkt naar de afstudeerrichtingen in de derde graad kan je heel goed de vier domeinen herkennen waar je je in de loop van je carrière op school kan in verfijnen: het domein taal en cultuur, het domein economie, het STEM domein en het domein humane.

Wie een uitgesproken profiel of een absolute voorliefde heeft voor taal- en verhaalvakken, kan zeker zijn/haar gading vinden in Latijn-Moderne talen. En vanaf 1 september 2023 kan je op onze school ook kiezen voor de nieuwe richting Moderne talen.

Wie naast de pool taal ook nog een ander domein wil uitbouwen, kan aan de slag in de richting Latijn – Wiskunde, de richting Economie – Moderne talen of de richting Moderne talen – Wetenschappen.