Studiebegeleiding

Het verwerken van de leerstof is een taak die jij alleen kan. Niemand kan dat in jouw plaats. Toch is er heel wat hulp voor handen.  Vraag hulp en maak zeker gebruik van de aangeboden hulpmiddelen.

Je vakleerkracht

Elk vak vergt een specifieke aanpak. De vakleerkracht is expert ter zake en geeft in het begin van het jaar uitleg en tips over hoe je dat vak kan studeren. Neem deze tips zeker ter harte zodat je van bij het begin kan bouwen aan een efficiënte studiemethode.

In de loop van het jaar brengt de vakleerkracht reliëf aan in de leerstof: onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Als je goed oplet, weet je op het einde van de les het onderscheid tussen wat echt belangrijk is (= onthouden!) en een leuk weetje. Dat helpt bij het studeren.

In de aanloop naar de examens zorgt jouw leerkracht voor een leerstofoverzicht en vaak ook een studiewijzer met extra studietips.

Aarzel nooit om extra uitleg te vragen over een onderdeel van de leerstof dat je niet goed begrijpt. De vakleerkracht voorziet dan extra uitleg, studietips, een remediëringstaak of extra oefeningen. Als je inlogt met je schoolmailadres, kan je via ‘Google drive’ een schatkist aan oefeningen vinden, eventueel met oplossing sleutel. Voor sommige vakken wordt er via ‘knooppunt’ gewerkt.

Je klassenleraar

Als je het moeilijk hebt met studeren, kan een gesprek soms helpen om alles op een rijtje te zetten en een nieuwe start te nemen. Je klassenleraar volgt je resultaten op en heeft een goed beeld van jou. Hij gaat in overleg met je vakleerkrachten op klassenraden en met je ouders op de voorziene oudercontacten. Je kan altijd bij hem/haar terecht.

Je leerlingenbegeleider

Specifieke studieproblemen kan je met de leerlingenbegeleider bespreken. Hij of zij zal je helpen om de juiste stappen te nemen.

Wanneer dat nodig is, zal de leerlingenbegeleider je doorverwijzen naar het CLB in het kader van extra zorg of studiekeuzebegeleiding.