Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe regelgeving van kracht om de bestaande regels inzake privacy aan te passen. Omwille van de gewijzigde wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen we u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen. De school is steeds met de nodige voorzichtigheid omgegaan met persoonsgegevens en zal dat in de toekomst verder blijven doen.

Klik hier om de privacyverklaring voor leerlingen na te lezen.

meer informatie onderwijs en jongeren http://www.ikbeslis.be