3de graad domein STEM

Als je kijkt naar de afstudeerrichtingen in de derde graad kan je heel goed de vier domeinen herkennen waar je je in de loop van je carrière op school kan in verfijnen: het domein taal en cultuur, het domein economie, het STEM domein en het domein humane.

Wie kiest voor het domein STEM binnen het domeinoverschrijdende aanbod, kiest ook altijd voor een sterke tweede component. Ofwel kies je voor een uitgesproken taalcomponent in de richting Moderne talen – Wetenschappen of Latijn – Wiskunde, ofwel kies je voor een nadruk op economie in Economie – Wiskunde, ofwel kies je voor de zuivere STEM-richting Wetenschappen – Wiskunde.

Wie kiest voor een domeingebonden STEM richting krijgt zowel theoretische als praktische vorming in de wetenschappen: 12 uur per week ben je daarmee bezig. Naast de wetenschappen komt ook het vak wiskunde ruim aan bod.

Een nieuwe domeingebonden studierichting binnen het STEM-domein die je op onze school vanaf september 2023 kan volgen, is Informatica- en communicatiewetenschappen. Een richting voor technisch-wetenschappelijke denkers die graag onderzoekend en experimenterend te werk gaan.