Studieaanbod

Hiernaast vind je een overzicht van het studieaanbod over de zes jaren van het secundair onderwijs..

Vanaf september ’21:
2°graad Moderne talen
3°graad Humane wetenschappen

Klik hier voor het algemene infofilmpje