3de graad domein Humane

Als je kijkt naar de afstudeerrichtingen in de derde graad kan je heel goed de vier domeinen herkennen waar je je in de loop van je carrière op school kan in verfijnen: het domein taal en cultuur, het domein economie, het STEM domein en het domein humane.

Wie een sterke interesse heeft in het gedrag van mensen en de manier waarop ze met elkaar samenleven, zal het naar zijn zin hebben in de richting humane. In de vakken gedrags- en cultuurwetenschappen bekijk je de theoretische kant, in het seminarie humane wetenschappen zet je dat om naar de praktijk en ga je projectmatig te werk.