2de graad Humane wetenschappen

In de tweede (en derde) graad kies je voor een studierichting binnen een bepaald domein. De verschillende domeinen liggen in het verlengde van de basisopties waarvoor je in het tweede jaar van de eerste graad kon kiezen. De domeinen op onze school zijn ‘Economie en organisatie’, ‘Taal en cultuur’, ‘Wetenschappen’ en ‘Maatschappij en organisatie’.

Binnen dit domein biedt onze school de studierichting Humane wetenschappen aan. Je kiest voor deze richting omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Blijf je deze richting zes jaar volgen, dan stroom je nadien verder door naar het hoger onderwijs.

  • Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.
  • Je krijgt een inleiding in filosofie, sociologie en psychologie, die in de derde graad verder worden uitgediept. Daarbij wordt een accent gelegd op communicatieve vaardigheden.
  • Daarnaast zitten in het lessenpakket 4u. wiskunde en een flinke portie moderne vreemde talen.