Digitale communicatie

Communicatie met ouders

De communicatie met ouders verloopt zoveel mogelijk gedigitaliseerd. U ontvangt als ouder bij het begin van het schooljaar een account die gedurende de ganse schoolloopbaan van uw kind geldig blijft. De gegevens voor die account (inloggegevens en paswoord) worden u toegestuurd op het emailadres dat u opgegeven heeft bij de inschrijving. Met deze account kan u onze interne site raadplegen: ouder.evergem.be.

Tal van zaken kan u daar raadplegen:

  • alle brieven over uitstappen, activiteiten, varia, …
  • mededelingen i.v.m. avondstudie, te laat komen, …
  • de activiteitenkalender
  • de rapporten van uw kind
  • U kan er aanvragen doen voor oudercontacten.

Via helpdesk@sfevergem.be kan u in detail lezen hoe we de komende jaren met u zullen communiceren. Daar worden ook de meest gestelde vragen helder toegelicht. Mocht u toch moeilijkheden ondervinden, dan stuurt u een mail naar helpdesk@sfevergem.be. De ict-coördinator helpt u dan zo snel mogelijk.

Als u als ouder een kijkje wil nemen op de studentensite, om bv. foto’s van een reis of activiteit te bekijken, dan gebruikt u daarvoor de account van uw zoon of dochter.

De persoonlijke, papieren agenda van de leerling blijft natuurlijk het communicatiemiddel bij uitstek tussen leerkrachten en ouders.

Communicatie met leerlingen

De communicatie met onze leerlingen verloopt via onze interne website student.sfevergem.be en via Google Apps (Google Gmail, Google Drive, …).

Bij de start van het eerste jaar ontvang je een persoonlijke account en daarmee kan je naar hartenlust navigeren op de studentensite.

Op deze site kunnen jij en je ouders ook de foto’s die tijdens activiteiten of op uitstap zijn genomen, bekijken.

Ook het menu en de activiteitenkalender wordt via dit platform gepubliceerd.

Je zal je account ook kunnen gebruiken om via Gmail te communiceren met je leerkrachten. Je leerkrachten kunnen op hun beurt via Google Drive documenten of informatie ter beschikking stellen aan jou.