Digitale communicatie

Communicatie met ouders

De communicatie met ouders verloopt zoveel mogelijk gedigitaliseerd. U ontvangt als ouder bij het begin van het schooljaar een account die gedurende de ganse schoolloopbaan van uw kind geldig blijft.

Tal van zaken kan u daar raadplegen:

  • alle brieven over uitstappen, activiteiten, varia, …
  • mededelingen i.v.m. avondstudie, te laat komen, …
  • de activiteitenkalender
  • de rapporten van uw kind
  • U kan er aanvragen doen voor oudercontacten.
handleiding Smartschool voor ouders KLIK HIER

Nieuwe gebruiker inloggen op Smartschool

Inloggen doe je op de website van Smartschool:

https://sfevergem.smartschool.be of via de app van smartschool, te downloaden in de app store/play store.

Leerlingen:

Als leerling beschik je over een Smartschoolaccount. Om aan te melden op deze account gebruik je
volgende gegevens:

gebruikersnaam: voornaam.naam
wachtwoord: (wachtwoord) (zie vorige brief)

Ouder(s):

Als ouders beschikken jullie ook over twee Smartschoolaccounts. Om aan te melden met deze accounts gebruiken jullie dezelfde gebruikersnaam als jullie zoon/dochter (de voornaam en naam van jullie kind), maar elk met een ander wachtwoord.

Per leerling kunnen twee ouders inloggen met deze gebruikersnaam. Er zijn per leerling 2 verschillende wachtwoorden ingesteld. Ouder 1 logt in met het eerste wachtwoord, ouder 2 met het tweede gebruikersnaam: voornaam.naam (van zoon/dochter)

Wachtwoord ouder 1: (co1_password) (zie vorige brief)
Wachtwoord ouder 2: (co2_password) (zie vorige brief)

Eenmaal ingelogd met deze gebruikersnaam en wachtwoord, worden een aantal vragen gesteld en worden jullie verplicht het wachtwoord te wijzigen.

De volgende keer kunnen jullie dan inloggen met dezelfde gebruikersnaam, maar met het nieuw persoonlijk ingestelde wachtwoord. De wachtwoorden op de brief zijn slechts tijdelijke wachtwoorden.

Communicatie met leerlingen

De communicatie met onze leerlingen verloopt vanaf het schooljaar 2019-2020 ook via Smartschool en via Google Suite (Google Gmail, Google Drive, …).

Op deze site kunnen jij en je ouders ook de foto’s die tijdens activiteiten of op uitstap zijn genomen, bekijken.

Ook het menu en de activiteitenkalender wordt via dit platform gepubliceerd.

Je zal je account ook kunnen gebruiken om via Gmail te communiceren met je leerkrachten. Je leerkrachten kunnen op hun beurt via Google Drive documenten of informatie ter beschikking stellen aan jou.

Oudercontact boeken via Smartschool

STAP 1: afspraak maken


STAP 2: kies de datum van het oudercontact

STAP 3: kies een leerkracht

STAP 4: kies het gewenste uur

STAP 5: bevestig je afspraak

Oudercontact via smartschool Live

Als ouder kan je in smartschool een oudercontact aanvragen. Klik hiervoor op GA NAAR – OUDERCONTACT

Na het boeken van de afspraak krijg je een bericht met volgende info:

Klik op het icoon oudercontact online volgen via smartschool live