Lessenrooster 1e leerjaar A, met keuzegedeelte STEM basis 

Gemeenschappelijke basisvorming

De gemeenschappelijke vorming van 27 lesuren is dezelfde in het 1e leerjaar A, om het even wat je kiest als keuzegedeelte. Je maakt in elk geval kennis met de nieuwe vakken ‘Engels’ en ‘mens en samenleving’. Ict is een geïntegreerd vak, dat wil zeggen dat je geen apart lesuur hebt, maar dat je in de andere vakken alle ict-vaardigheden zult aanleren en inoefenen.

Profiel van een STEM-leerling

  • Je bent graag bezig met wetenschappen en techniek. Wiskunde is echt jouw ding. Daar worden er voldoende lesuren uitgetrokken. Er is dus in de klas meer tijd om alle leerstof grondig te bestuderen.
  • Natuurwetenschappen, techniek en plastische opvoeding behoren tot de gemeenschappelijke opleiding, maar worden aangepakt in een STEMmige setting.
  • 3u per week ga je binnen het STEM-domein aan de slag. In het vak ‘Edison’ zet je de eerste stappen in het programmeren aan de hand van concreet materiaal zoals robotjes en schakelpanelen, je onderzoekt kunststoffen ….
  • Ook krijg je een stevig pakket Frans. Je krijgt ook meer tijd om die leerstof in te oefenen.
  • Je krijgt één uur per week een klasuur. Daar wordt gewerkt rond ‘Leren leren’, ict- vaardigheden, persoonsvormende en sociale vaardigheden.

Wat kan je erna doen?

Je kan je opleiding verder zetten in het 2e leerjaar met basisoptie Moderne talen en wetenschappen, wetenschappen-gericht ofwel met de basisoptie STEM-wetenschappen.

Je kan ook overstappen naar een andere basisoptie.

Edison

PiT (Project in Taal)