Onderzoekend leren

We besteden veel aandacht aan ‘onderzoekend leren’, waarbij leerlingen zelf aan de slag gaan en stilstaan bij het proces van ontdekken en onderzoeken. Gedurende één namiddag per week (= 2 lesuren) worden in het vierde jaar Lat/Eco/Wet projecten georganiseerd. Waarom? Omdat we geloven in de troeven van projectwerking: 

  • Persoonlijkheidsontwikkeling: je kiest voor wat je interesseert. 
  • Samenwerking en creativiteit: dit draagt bij tot een brede vorming.
  • Andere talenten en vaardigheden worden aangesproken die in “klassieke” lessen minder aan bod komen.
  • Niet enkel theorie, maar ook praktijk. 
  • Ruimte voor anders evalueren.
  • Er wordt naar een concreet doel gewerkt. 

Deze lesuren zijn complementaire uren,  d.w.z. de school heeft de vrijheid deze uren een eigen invulling te geven. Leerlingen in het vierde jaar volgen twee projecten uit een gevarieerd aanbod. Elk project loopt een semester en halverwege het jaar stappen de leerlingen dus in een ander project in. 

We vragen de leerlingen om elk schooljaar 4 keuzes te maken en we garanderen hen minstens 1 keuze uit hun top twee.  Omdat een keuze maken niet altijd even makkelijk is, geven we graag volgende tips mee:

  • Laat je niet leiden door je vrienden, maar probeer echt te kiezen op basis van je eigen interesses.
  • Je kan een keuze maken in het verlengde van je studierichting, bv. Je kiest de studierichting Humane Wetenschappen en je gaat voor een project face2face.
  • Maar je kan ook kiezen voor een project uit ander studiegebied dan dat waarin je  studierichting thuishoort, bv. Je kiest voor de studierichting Latijn en je opteert voor een project economie of je gaat voor een artistiek project. Alles kan.

Voor leerlingen die de richting Handel of Techniek – Wetenschappen zullen volgen, laat het lessenrooster niet toe om projecten te organiseren. Projectwerking komt wel aan bod in de lessen bedrijfseconomie (Handel) en in de toegepaste wetenschappen (Techniek-Wetenschappen).

Meer info over de projecten die je in schooljaar 2024-2025 kan volgen, vind je in onderstaand overzicht. Ga gerust op ontdekking! Geef tijdig je keuzes door door de enquête in te vullen via de link die je in een brief van ons kreeg. Vergeet daarvoor niet in te loggen met je schoolmailadres. In het begin van het nieuwe schooljaar verneem je welke projecten je effectief kan volgen.

Projecten 2024 – 2025

Seminaries in de derde graad

In de derde graad kiezen leerlingen voor seminarie wiskunde, wetenschappen of taal, economie en cultuur. Aan de hand van creatieve opdrachten worden ze telkens uitgedaagd zich te verdiepen in het specifieke domein.