Lessenrooster 1e leerjaar A, VERSNELD met keuzegedeelte STEM 

Gemeenschappelijke basisvorming

De gemeenschappelijke vorming van 27 lesuren is dezelfde in het 1e leerjaar A, om het even wat je kiest als keuzegedeelte. Je maakt in elk geval kennis met de nieuwe vakken ‘Engels’ en ‘mens en samenleving’. Ict is een geïntegreerd vak, dat wil zeggen dat je geen apart lesuur hebt, maar dat je in de andere vakken alle ict-vaardigheden zult aanleren en inoefenen.

Profiel van een leerling die kiest voor VERSNELD met STEM

  • Je bent graag bezig met wetenschappen en techniek. Wiskunde is echt jouw ding. Je kan om met een stevig tempo voor wiskunde, want je krijgt dezelfde leerstof voor dat vak als in de Moderne wetenschappen, maar op minder lesuren (net zoals de latinisten).
  • 4u per week ga je binnen het STEM-domein aan de slag. In het vak ‘Edison’ zet je de eerste stappen in het programmeren aan de hand van concreet materiaal zoals robotjes en schakelpanelen, je onderzoekt kunststoffen …. In ‘Codestart‘ ga je op je eigen tempo aan de slag met scratch en probeer je aan de hand van een stappenplan zelfstandig en creatief oplossingen te bedenken. Je maakt kennis met logica en je gaat op zoek naar oplossingsmethoden voor wiskundige problemen in ‘Eureka’. Je vindt het fijn om te zoeken naar oplossingen, ook als die niet kant en klaar worden aangeboden.
  • Je krijgt Frans in een versneld tempo en één uur per week WoordWereld 1- WoW. Daar ben je zelf aan zet met Frans, Nederlands en Engels: cultuur, communicatie en creatie staan in the picture. Zo zet je bv. nieuwe tekst op een bestaand filmpje met Shotcut of schrijf je een Engels gedicht of …..

Wat kan je erna doen?

Je kan je opleiding verder zetten in het 2e leerjaar met basisoptie Moderne talen en wetenschappen, wetenschappengericht of taalgericht.

Je kan ook overstappen naar een andere basisoptie.

Eureka

Codestart

Edison

WoordWereld