Eind november stonden heel wat uitstapjes op het programma:

Op vrijdag 24/11 volgden de leerlingen van 5 bedrijfswetenschappen en 5 economie de workshop ‘Van passie naar ondernemersidee’ aan de Arteveldehogeschool in Gent. Ze kregen er eerst uitleg over de hoge school, de campussen en specifiek het studiedomein business & management. Daarna gingen ze zelf aan de slag in groepjes: ze dachten na over hun eigen talenten en hoe ze die kunnen omzetten in een ondernemersidee, dat ze nadien aan elkaar presenteerden.

Op 28 november gingen de leerlingen van 5 en 6 humane wetenschappen naar Brussel voor een bezoek aan het Vlaams Parlement en de Senaat.

En op diezelfde dag woonden de leerlingen van 5ICW ‘s avonds een voorstelling bij van Lieven Scheire over AI. Zo werden ze allen alvast op een boeiende en plezante manier weer een beetje meer klaargestoomd voor de toekomst…