Kiezen op maat

Na zes jaar lagere school is een nieuwe school is een fijn idee: je start met een blanke lei en een waaier aan toekomstplannen wuiven je toe. Tegelijk is het niet zo makkelijk omdat je meteen al keuzes moet maken. Belangrijk is dat je een richting kiest die jou ligt. Je bent immers gemiddeld 40 à 50 uur per week met school bezig en in een gepaste richting heb je veel minder kopzorgen.

Modernisering in de eerste graad

Doorheen je schoolcarrière kan je je specialiseren in vier domeinen: het domein humane, het domein taal en cultuur, het domein economie en het domein STEM. STEM is een afkorting voor science, technology, engineering, mathematics, in Nederlands staat dat voor wetenschap, techniek, probleemoplossend denken, wiskunde.

In de eerste graad maken ALLE leerlingen kennis met deze domeinen in de gemeenschappelijke vorming:

  • In het domein taal & cultuur krijg je vanaf het eerste jaar Engels, Frans en Nederlands.
  • De domeinen economie en humane wetenschappen worden verkend in het vak Mens en samenleving: budgettering, werking van de overheid, wijs met media, leren kiezen, naast de ontwikkeling van duurzame sociale en relationele vaardigheden en inzicht in wie je zelf bent.
  • In Aardrijkskunde, Techniek, Wiskunde en Natuurwetenschappen verken je telkens een facet van het domein STEM. Deze vakken zijn goed afgeSTEMd op elkaar en werken intens samen, zo neem je bijvoorbeeld met een zelfgemaakte smartphonemicroscoop krieuwelende beestjes onder de loep tijdens een exploratieopdracht voor Natuurwetenschappen.
  • Je kan in het eerste jaar kiezen tussen BASIS of VERSNELD. In BASIS kan je jezelf meer comfort bieden door meer tijd te nemen voor Frans en wiskunde. In VERSNELD verwerk je de leerstof in deze vakken in een sneller tempo.

In de keuzepakketten wordt er maatwerk geleverd:

  • Er is een traject voor leerlingen die meer moeite hebben met tekstbegrip in Nederlands: dan volg je Project in Taal.
  • In de keuzepakketten Edison en Codestart (STEM), WoW (Moderne talen) en CEO (initiatie ondernemen) kan je je interesses verkennen.
  • Je kan je laten uitdagen door nog wat meer of moeilijkere leerstof in de keuzepakketten Latijn en Eureka.

En na de eerste graad?

Bij elke overgang zal je voldoende informatie krijgen om het volgende jaar juist te kiezen. Leerkrachten, leerlingenbegeleiders en CLB verdelen de taken om jou zo precies mogelijk te informeren en adviseren.

Op het einde van een graad zijn er grote keuzemomenten, die tijdens de lesuren en op infoavonden grondig worden toegelicht voor jou en voor je ouders. Op de oudercontacten wordt er voldoende tijd uitgetrokken om tot een studierichting te komen, die jou ligt.

ontdek ons studieaanbod

Wat na Sint-Franciscus?

De overstap naar hoger onderwijs wordt twee jaar lang voorbereid met een rist van initiatieven. Twee van deze initiatieven zijn uniek voor onze school en gaan afwisselend om de twee jaar door: Dreamday en de studiemarkt.

Bij de studiemarkt krijgen onze vijfde- en zesdejaars de kans om in gesprek te gaan over hun favoriete studiekeuze met studenten van die richting of net afgestudeerden. Zo kan je je door cursussen, boeken, planningen… in te kijken een concreet beeld vormen van die richting.

Voor Dreamday worden mensen naar school gehaald uit het werkveld. Zo kan je te weten komen welk trajecten je kan volgen om tot dat beroep te komen of hoe het er in praktijk aan toe gaat.

Een waaier aan talenten

Hoe kan je de unieke waaier aan talenten van elke leerling vatten in het beperkt aantal studierichtingen in het secundair onderwijs? Dat lijkt een moeilijke taak. In Sint-Franciscus gaan we toch een flinke stap verder om de veelzijdigheid van onze leerlingen in een curriculum om te zetten, dat meer in het verlengde ligt van ieders talenten. We maken dit waar via projectwerking.

In de tweede graad krijg je in de richting Economie, Latijn en Wetenschappen één namiddag per week projectwerking. Dan je kiezen uit een verschillende projecten. Leerlingen met een uitgesproken profiel en voorkeur kunnen in het verlengde van hun studierichting kiezen. Maar niets staat je in de weg om die keuzevrijheid anders in te vullen. Mogelijks zijn er nog meer projecten die je boeien. In de derde graad wordt de projectwerking verder gezet in de seminaries. Zo wandelt elke leerling een eigen, individueel parcours, dat aangepast is aan zijn of haar talenten.

Op de pagina ‘Onderzoekend leren’ kan je terecht voor een overzicht van onze projecten en seminaries.