Infonamiddag 2 maart 2024

Binnenkort nemen jullie een belangrijke beslissing: op welke nieuwe school start je (kind) volgend schooljaar en in welke studierichting? Om jullie goed te informeren organiseren middelbare scholen infonamiddagen.

Dit jaar gaat die bij ons op school door op afspraak op zaterdag 2 maart 2024 van 13.00u. tot 17.00u.. Ben je benieuwd naar onze school en wil je die graag met eigen ogen komen bekijken? Dat kan! Scan onderstaande QR-code of bel naar 09 253 71 76 om je rondleiding te reserveren.

of klik hier om te reserveren

De tijdsloten staan vermeld om de 30 minuten, maar dat is énkel om organisatorische redenen.
Je wordt verwacht op het door jou gekozen startuur. Vanaf dat moment kan je rustig de tijd nemen om de rondleiding op eigen tempo te doen. 

Benieuwd naar hoe het er nu echt aan toegaat in zo’n les in het middelbaar onderwijs? Dat kan! Op onze infonamiddag organiseren we 7 proeflessen van telkens 20 minuten die je kan bijwonen. In onderstaande tabel kan je zien wanneer je van welke les kan ‘proeven’. (Bijvoorbeeld: om 14.30u, 15.30u. of 16.30u. kan je een les wiskunde volgen.)

14.00u. 14.30u. 15.00u. 15.30u. 16.00u. 16.30u. 17.00u.
 Wiskunde E18 x x x
 Natuurwetenschappen E17  x   x  x
 Latijn E26  x  x x
 Frans E27  x    x  x
 Engels E28  x  x  x
 Techniek D08  x  x  x x

Kan je niet wachten tot de infonamiddag om de school en studierichtingen te verkennen of om de sfeer op onze school op te snuiven? Op volgende manieren kom je alvast een en ander te weten:

  • In dit filmpje tonen we een aantal praktische zaken: hoe ziet een dag op SFE eruit, wanneer begint en eindigt de school, wat kan je in de middagpauze verwachten…
  • In dit filmpje vertelt een leerlingenbegeleider wat er gebeurt op de school op vlak van leerzorg bovenop de zorg in de gewone lessen.
  • Of surf wat verder op onze website www.sfevergem.be. Ook hier vind je heel veel info terug.

We hopen dat jullie via deze wegen onze warme school kunnen ontdekken. Mochten jullie nog vragen hebben, kunnen jullie uiteraard ook contact opnemen met ons via telefoon of e-mail.

inschrijvingen@sfevergem.be

Inschrijvingsprocedure 1A voor schooljaar 2024-2025

Let op! Onze e-mails kunnen terechtkomen in uw spamfolder. Bekijk daarom ook uw ongewenste e-mails mocht u onze e-mail niet ontvangen hebben.

Je duidt St-Franciscus Evergem aan als school van je eerste keuze. Op de tweede plaats kan je de school van je tweede voorkeur aanduiden. Op welke dag of op welk uur je aanmeldt, is niet van belang zolang het binnen die periode gebeurt. Wil je hulp bij het aanmelden, neem dan contact op met de school (09 253 71 76). Broers, zussen, kinderen van personeel moeten ook digitaal aanmelden, maar krijgen voorrang om in te schrijven

Bijkomende info inschrijvingen / schoolreglement / pedagogisch project

Indien u informatie wenst over de school of over de inschrijvingsprocedure, kan u telefonisch contact opnemen met het leerlingensecretariaat (09 253 71 76) of mailen naar

In de loop van januari ontvangt u dan een informatiefolder en een uitnodiging voor de infonamiddag. De makkelijkste manier om alles te weten te komen over onze school je te informeren op onze infonamiddag.

Het pedagogisch project kan je terugvinden vanaf pagina 2 van het schoolreglement.

inschrijvingen@sfevergem.be

Vermeld steeds contactgegevens (naam van uw kind, leerjaar, studierichting, adres, telefoon, e-mailadres).

Schoolreglement Sint-Franciscus Evergem