Op maandag 14 oktober trokken de leerlingen van 5 Handel naar het justitiepaleis in Gent om er deel te nemen aan de workshop Recht-vaardig. De bedoeling was de leerlingen onder te dompelen in de wereld van het gerecht door hen live een proces te laten bijwonen en door hen – via een rollenspel – zelf een proces te laten spelen in een rechtszaal. Dus na een zitting in de correctionele rechtbank, mochten ze zelf aan de slag en hun inlevingsvermogen bovenhalen. Tot slot kwam een magistraat al hun vragen beantwoorden.

Deze workshop was de ideale manier om meer te weten te komen over de werking van het juridische apparaat. De leerlingen konden hun idee dat ze over het gerecht hebben, en dat grotendeels gevormd is door Amerikaanse series, aftoetsen aan de werkelijkheid.