Milieu is een hot topic. Ook de leerlingen van 5 humane werken dit schooljaar rond een aantal prangende problematieken. Deze week trokken ze naar Gent op zoek naar water… 

Voor de lessen seminarie gedragswetenschappen werken de leerlingen rond duurzame ontwikkelingsdoelen. Op basis hiervan, kozen de leerlingen van 5A enkele thema’s om verder rond te werken. Ook het thema milieu komt dit schooljaar aan bod. Een onderdeel van de milieuproblematiek is water. Via de organisatie Gamewise konden we meedoen met de urban game Where is the Water. De leerlingen kregen een buddy toegewezen via QR-code en werden de Gentse stad ingestuurd met een tablet. Via de tablet kregen ze verschillende opdrachten doorgestuurd. Ze moesten telkens rekening houden met hun waterverbruik. Vooral het indirect waterverbruik was tot nu toe nog niet zo bekend. Zo kwamen ze te weten dat er heel wat indirect water wordt verbruik bij kledij, papier en voedsel. Het was een echte eyeopener!