Het mooie weer en de versoepelde coronamaatregelen lieten in de maand maart weer tal van fijne uitstapjes toe. We laten jullie graag meeproeven!

In het kader van de lessen aardrijkskunde en natuurwetenschappen staken onze tweedes mee van wal met de milieuboot. Op het kanaal Gent-Terneuzen onderzochten ze o.a. de kwaliteit van het water. Ook de thema’s biodiversiteit, afvalproblematiek en de industrie in de haven van Gent kwamen aan bod. Een leerrijke en zonnige uitstap!

Op een zonnige 17 maart trokken de leerlingen van 3 Moderne talen en Latijn in het kader van het vak communicatiewetenschappen en de lessen moderne talen naar Brussel. Ze kregen er een boeiende rondleiding in de VRT en mochten daarna met de camera in de aanslag naar de Grote Markt, om er te vloggen in het Nederlands, Frans en Engels!

Op vrijdag 18 maart stonden voor de leerlingen van 5 en 6 economie en handel twee economische activiteiten op touw. In de voormiddag kwam gastspreker Rudi De Kerpel zijn bedrijfsverhaal uit de doeken doen, in de namiddag brachten ze een bedrijfsbezoek aan brouwerij Duvel Moortgat. Na een uitvoerige en interessante rondleiding kon een beperkte degustatie niet ontbreken.