Tijdens deze Week van het Bos trokken onze eerstejaars naar Bulskampveld en staken er flink de handen uit de mouwen. In het kader van de lessen natuurwetenschappen voerden ze een biotoopstudie uit in het bos. Met determineertabellen en meettoestellen gingen ze aan de slag om biotische (levende wezens als planten, dieren en zwammen) en abiotische (levenloze dingen als temperatuur, vochtigheid, verlichtingssterkte en dergelijke) te onderzoeken.

Voor het vak aardrijkskunde stond heel wat veldwerk op het programma: landschapselementen analyseren en waarderen, grondboringen uitvoeren, hoogtelijnen uitzetten met behulp van de wet van communicerende vaten en zo meer. Het was een fijne, gevarieerde en leerrijke dag.